Kennel Hågakollen.

Yngve J. og Ragnhild I. Holhjem Kleppang.

NMFLh13 Tøttadalen’s Kaisa og NJCH NMFHh06
Black.
6 valper født: 09.07.2012.
Hågakollen’s Storm 23.10.2016.
Hågakollen’s Pancho 15.04.2016.
Hågakollen’s Senja 24.04.2015.

Kennel Valera.

Anne Christine og Petter Steen/ Marita Øvergård.

NJCH Smølarypa’s Texas Hold’em og Tiurfoten’s Siri.
7 valper født 02.03.2013.
N UCH Valera’s Ing-Vill 29.03.2015.
N UCH Valera’s Gorbi 26.04.2015.
Valera’s Sir Jackpot 27.02.2016.

Gratulere alle sammensmiley

(NESK sin «Oppdretterpris Jakt» ble innstiftet i 2006. Oppdretterprisen består av NESK sitt
diplom, samt premie gravert med «Oppdretterpris Jaktegenskaper». Hedersbevisningen kan
tildeles medlemmer som kan vise til svært gode resultater i sitt engelsksetteroppdrett på
jaktprøver. 50 % av kullet eller minimum tre avkom skal være tildelt minst 1.AK på jaktprøver

innen kullet fyller 5 år.
Hundene som er kandidater til prisen må dekke kravet om helse som er satt til våre
godkjente avlshunder.
Aktuelle kandidater er selv ansvarlig for å informere NESK avlsråd om sitt kandidatur. Dette
må dokumenteres med sted/dato for premieringene. Utdelingen av oppdretterprisen skjer i
forbindelse med NESK sin generalforsamling, jubileum eller lignende.
NESK har gleden av å presentere to oppdrettere med kull som mottar denne
hedersbevisningen.)