Res.Cert igår, og Cert idag på Hågakollen`s Toya og Kristin Kirkebysmileysmiley

Exc.BK.res.Cert igår, og Exc.BK idag til Hågakollen`s Dingo/bror, og Øistein Strømmesmileysmiley
(Scarlett og Garmin`s 2.kull.)smiley


Gratuleresmiley