Exc.BK.CK.Cert.BIM til Hågakollen`s Yr og Arne Abel-Lundesmiley

Yr er etter NJCH NMFLh15 Hågakollen`s Vixen og SUCH Østkysten`s V Francosmiley


Gratuleresmiley