VG.AK.3.AKK til Hågakollen`s Rock`n Roll og Dan K.Wangsmiley
(Kaisa/Sniff)smiley
Gratuleresmiley