3.VK til Hågakollen`s Barolo og Paal Gundersensmiley
Barolo er etter NJCH NMFLh15 Hågakollen`s Vixen og SUCH Østkysten`s V Francosmiley


Gratuleresmiley