Reg.nr.NO37940/11
(NJCH Gallok`s Kustus og NJCH Bjønnålia`s Saga)

(Mor: Hågakollen`s Lucy In The Sky)
(Hågakollen`s Fido og Kleivskogen`s Madonna)

Født: 23.november 2016:

Hågakollen`s Balder
Reg.nr.NO30383/17

Hågakollen`s Storm
Reg.nr.NO30384/17

Hågakollen`s Miro
Reg.nr.NO30385/17

Utstilling: Exc.UK.2.UKK

Hågakollen`s Milli
Reg.nr.NO30386/17

Jakt: 2×1.UK
Utstilling: Exc.BK