VG AK til Hågakollen`s Leicester og Jon Kåsasmiley

Leicester er etter NJCH General Sniff Av Skåpleinun og Hågakollen`s Sarasmiley

Gratulerersmiley