VG.JK til Hågakollens Kajasmiley

Kaja er etter Hågakollen`s Gaiza og Hågakollen`s Erossmiley

Eier Olav Homdalsmiley

Gratulerersmiley