2.UK til Hågakollen`s Elena og Rune Fossumsmiley
Elena er etter Hågakollen`s Gwen og NJCH Berkjestølen`s Alfasmiley
Første jaktprøve for Elenasmiley

Gratulerersmiley

PS.
Mamma Gwen har valper som er født 2.august..fortsatt mulig å «kapre» smiley
(bildet er tatt på en utstilling, tidligere)