1.AK til Maja og Arild Christophersensmiley

Maja er etter Vestbøen`s Lady og NJCH NMFHh06 Blacksmiley

Gratulerersmiley