1.UK til Hågakollen’s Hufsa og e/f: Dina Marie Fiskviksmiley

Hufsa er etter Hågakollen`s Gwen og NJCH Berkjestølen`s Alfasmiley
Gratulerersmiley