Yessi er etter Kleivskogen`s Madonna og Jesper smiley

Fix/Roll er etter NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH General Sniff Av Skåpleinunsmiley

Eier er Dan Karlsen Wangsmiley

Takk for fine bildesmiley