Exc.BK.CK.3.BKK til Hågakollens Elenasmiley

Eier Rune Fossumsmiley

Elena er etter Hågakollen`s Gwen og NJCH Berkjestølen`s Alfasmiley

Gratulerersmiley