Foreldre er Hågakollen`s Vår og Hågakollen`s Stormsmiley

Eier:Mari Therese Martinussensmiley
Takk for fint bildesmiley