Exc.JK.1.JKK til Hågakollen`s Chilasmiley

Foreldre er Maja og NJCH NUCH Hågakollen`s Son Of Samsmiley

Eiere er Arild Christophersen og Anniken Brennasmiley
Gratulerersmiley