Foreldre Hågakollen`s Gwen og Hågakollen`s Stormsmiley

Eier er Håvard Thomassen ord:
Balder trener på småfugl, han har jeg trua påsmiley
Takk for fine bilder, og film(fikk den bare i miniatyr her «inne»)smiley
Vi har søster Safira, som vi har trua på, dette blir brasmiley