Foreldre er Hågakollen`s Gaiza og NJCH NUCH Hågakollen`s Son Of Samsmiley
Eiere er Kjersti og Alf.smiley