Foreldre er Hågakollen`s Gaiza og NJCH NUCH Hågakollen`s Son Of Samsmiley
Eier er Lars W.smiley