2.UK til Hågakollen`s Billie og Per Kristian B.smiley

(5. prøvestarter; en 1.UK, og nå 2 x 2.UK )

Billie er etter Maja og NJCH NUCH Hågakollen`s Son Of Samsmiley
Gratulerer smiley