Eiers ord om bilde: Klar te dyst på post smiley første hjortejakt før Tuppeline smiley har det fint i Jervenposen sinsmiley

Takk for fint bilde/oppdatering Mari Therese.smiley