(Sylvette/Sniff)
Eier Sissel Haugseth.
Takk for info/bilde, god sommer.?