Eg la meg her eg. E hart å vær fuggelhund å spreng utti skauen å leit etter pipp! Viktig å lade mellom slagan 😅
Takk til Mari Therese Martinussen for fint bilde.😍
Tuppeline er etter Hågakollen`s Vår og Hågakollen`s Storm.🥰