Siste dag før båndtvangen, avsluttet med Rugdestand på 2 Rugder som jeg så, og et par stander som jeg ikke kom helt opp til. 😍
Ok avslutting på «friheten».😎