Hun var 13 år den 13.april.🥰
(Anne/Thorsen)
Rita takk for fine bilder, og god samtale.❤️