(Gwen og Storm)
Karsten Skovly, takk for fine bilder.😊
PS.
Det ble fugl i sekken.😎