2.AK til Hågakollen`s Elena og Rune Fossum.😎
Elena er etter NJCH Hågakollen`s Gwen og NJCH Berkjestølen`s Alfa.🥰
Gratulerer.🥳
PS.
Bildet er fra en tidligere vinterprøve.