PS.
Rugder er moro, selv om de sitter høyt av og til, og inne i «tjukkeste» skauen.!!😎🐾🐾😅