1 UK til Hoss Av Brandsegg Søndre og Rune Fossum.💖

Hoss er etter NJCH Hågakollen`s Tor/Thorsen og Hågakollen`s Elena.💕
Hoss var 1 år den 14.januar 2022.😎
Gratulerer.🥳🥰