1.UK til Hoss Av Brandsegg Søndre og Rune Fossum.💖
Hoss er etter NJCH Hågakollen`s Tor/Thorsen og Hågakollen`s Elena.💕
Hoss var 1 år den 14.januar 2022.😎

Gratulerer.🥳
PS.
Hoss fikk sin første 1.UK den 4.mars 2022.😎