Hågakollen`s Tor og Asgeir Skrede starter i morgen.😎
Tor er etter Maja og Hågakollen’s Rock’n Roll 🥰
Tor vokste opp i Spania, og visste store egenskaper, det var med på at han fikk 1.UK med Asgeir Skrede i Norge.🤩
Hoss av Brandsegg Søndre og Rune Fossum starter også i morgen.😎
Hoss har fått 3 x 1.UK med Rune Fossum.🤩
Hoss er etter Hågakollen`s Elena og NJCH Hågakollen`s Tor/Thorsen.🥰
Lykke til i morgen.🥰