Hoss av Bransegg Søndre og Rune Fossum videre på søk til semi i morgen.😎
Gratulerer og lykke til.🥰
Hoss er etter Hågakollen`s Elena og NJCH Hågakollen`s Tor/Thorsen. 🥰
Lykke til i morgen. ❤️