1.AK til Gaupeskaret`s Tiri/Ribesen.🥳
Tiri er etter NJCH Hågakollen`s Barolo og Veslebotn`s Malin.
Så moro å se at Hågakollen`s «blod» lever videre via Barolo, og at det gir resultater. ❤️
Gratulerer til Tiri fra tante NJCH Hågakollen`s Gwen.
❤️