Å være fuglehund “det er et slit” ..noen gangersmiley
Leah er etter Hågakollen`s Sara og NJCH General Sniff Av Skåpleinunsmiley