2.VK m/ck til NJCH NUCH Hågakollen`s Son Of Sam og Robert Colbjørnsen, på Rjukan idagsmiley

Frem til idag var Sam NUCH, men nå er ny tittel NJCH NUCHsmiley

Eiere er Robert Colbjørnsen og May Lise Pedersensmiley

Oppdrettere er Yngve og Ragnhild Kleppangsmiley

Sam er etter NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Samsmiley

Gratuleresmiley