NJCH NUCH Hågakollen`s Son Of Sam videre på søk/ til finalen i morgensmiley

Gratulerersmiley

Sam er etter NMFLh13 Tøttadalen`s Kaisa og NJCH NUCH Samsmiley

Eiere er Robert Colbjørnsen og May Lise Pedersensmiley

Lykke til i morgensmiley