Bobby er etter Maja og NJCH NUCH Son Of Samsmiley
Takk for bilde Kjersti Caesmiley
Bilde heter «Venner»smiley
, og det er lett å sesmiley