(Vår/Storm)
Eier Mari Therese Martinussen`s ord om bilde:
I mangel på fart å spenning i disse bådntvangtider… så må ho mor frem me sykkeln ?
PS.
Båndtvang til 31.Oktober ? i Førde..
Hold ut Tuppeline!?